1.konsultation

For at sikre det bedste udgangspunkt for behandlingsforløbet, indeholder 1.konsultation altid en grundig samtale om patientens problemstilling og årsagssammenhænge. Samtidig forventningsafstemmes der mellem fysioterapeut og patient ift. behandlingsforløbets målsætning, ansvarsfordeling, behandlingsmetoder og forventet varighed.

Hvad kan du forvente?

Der vil blive foretaget en fysioterapeutisk undersøgelse målrettet den givne problematik, hvor der søges efter funktionsforstyrrelser i bevægeapparatets led, muskler, nerver, ledbånd og bindevæv.

Efterfølgende vil der i forhold til fund af funktionsforstyrrelser, blive udført relevante test, som re-testes ved efterfølgende behandlinger, for at sikre fremgang eller klarlægge manglende fremgang, så det er muligt at henvise videre til andre fagfolk, for videreudredning af problematikken.

Ofte vil der grundet samtale og undersøgelse ikke være så meget tid til behandling ved 1.konsultation, men der vil blive instrueret i relevante øvelser til hjemmebrug, for den givne problematik.

Hvis der har været foretaget andre undersøgelser af problematikken, så medbring gerne dette, fx røntgensvar, scanningssvar, speciallæge udtalelse, eller anden information der kan være relevant for behandlingsforløbet.