Discusproblemer

Mc kenzie ( MDT) er et behandlingskoncept målrettet discusproblematikker i nakke og lænd.

Hvordan behandles der med Mc Kenzie?

Behandlingsformen er aktiv, dvs. patienten er aktiv deltagende i den indledende rygundersøgelse, som har til formå,l at afdække om/i hvilket omfang discus er den grundlæggende årsag til smerter, føleforstyrrelser og nedsat kraft i muskulaturen.

Målet er at finde en simpel øvelse, som ved hyppige, gentagende bevægelser reducerer ovennævnte symptomer. Hvis en sådan findes i løbet af rygundersøgelsen, skal denne gentages flittigt inden næste behandlingsseance, da det ellers er umuligt at vurdere øvelsens effekt.

Hvad kan du forvente?

Da øvelserne skal gennemføres meget hyppigt i løbet af dagen, må ømme rygmuskler forventes.  Hvis der har været udstråling til fx det ene ben og dette er aftagende, så kan øgede rygsmerter forventes, hvilket er helt normalt.

Hvilke problematikker henvender Mc Kenzie sig til?

Personer med lændeproblematikker både med og uden udstråling til benene, som fx har fået konstateret discusprotusion (udbuling af discus) eller discusprolabs (hul i kernen af discus).

Konceptet er på samme måde også velegnet til nakkesmerter med nedsat bevægelighed og udstråling til armene.

Hvorfor er det en fordel, at du skal være aktiv deltagende?

Meget ofte vil lænde/nakkesmerter være af tilbagevendende karakter, også uden forudgående overbelastning. Fx kan en forkert udstigning af bilen eller en nat med nakken i en uhensigtsmæssig stilling være udslagsgivende.

Derfor er det vigtigt at have en øvelse, som kan påbegyndes med det samme de kendte symptomer vender tilbage igen, og også meget gerne forebyggende, hvis en ekstra udfordrende aktivitet er blevet gennemført.

Et Mc Kenzie-forløb suppleres med manuel behandling af fx øm, opspændt muskulatur, samt stabiliserende øvelser for mave/lænd, således risikoen for tilbagefald reduceres.