El-stimulation

Nmes ( neuromuskulær elektrisk stimulering) – Compex

Hvordan behandles der med Compex?

Neuromuskulær elektrisk stimulation(Nmes) er en trænings/behandlingsform  velegnet til smertelindring, genoptræning efter skader, præstationsfremmende træning og bedre restitution. Behandlingen foregår via et lille håndholdt apparat (Compex) og nogle elektroder, der placeres på huden. Elektroderne leder svagt strøm ind til muskulaturen og stimulerer til muskulær afspænding eller opspænding, alt efter målet med behandlingen.

Hvad kan du forvente?

Ved Compex behandling mærkes det, at der arbejdes med muskulaturen, men decideret smerte er ikke forventeligt når målet med behandlingen er smertedæmpning (TENS).

Hvis målet er aktivering af muskulatur og hård styrketræning, må det forventes, at der mærkes en del under behandlingen, og træningsømheden efterfølgende vil være mærkbar, selvfølgelig alt afhængig af, hvilken intensitet der er behandlet med.

Hvilke problematikker henvender Compex sig til?

Compex kan benyttes til mange formål, men i klinikregi benyttes den ofte til:

  • Smertedæmpning, fx nervesmerter, af både kortvarig og langvarig karakter.
  • Stimulering af muskulatur, der er problematisk at aktivere, fx efter operation eller nervepåvirkning.
  • Restitution af belastet muskulatur.

 

Ved hvilke tilstande skal du være særlig forsigtig hvis du vælger Compex som behandlingsmetode?

  • Graviditet
  • Pacemaker
  • Skadet lymfesystem

Ovennævnte punkter udelukker ikke nødvendigvis muligheden for at modtage Nmes, men det er vigtigt du informerer fysioterapeuten om dette inden behandlingsstart.