Virksomheder

Fysioterapi på virksomheden.

Da der ofte er nok at se til i løbet af en hverdag, kan det være svært at få prioriteret at komme af sted til hhv. fysioterapi, massage og træning udenfor arbejdstid, og derfor foreligger der mulighed for, at ovennævnte aktiviteter kommer til jer.

Raske medarbejdere, er glade og produktive medarbejdere, hvilket kommer alle involverede parter tilgode.

Medarbejdere der får tilbudt sundhedstiltag som fx fysioterapi, massage og træning på arbejdspladsen, vil have gode muligheder for at reducere mængden af overbelastningsskader, som i værste fald kan medføre sygedage. Mange vil også føle sig ” taget godt hånd om” af deres arbejdsgiver, hvis et sådan tilbud står til deres rådighed, og på den lange bane, kommer man længere med forebyggelse end behandling.

Jeg tilbyder:

Fysioterapi indeholdende en grundig undersøgelse af medarbejderen og behandling af den givne problematik, samt vejledning i hjemmeøvelser til afhjælpning af denne. Behandlingen kan fx bestå af udspænding, massage, akupunktur, nmes (el-stimulation), og holdningskorrektion vha. forskellige typer tape.

Massage som et tiltag for at reducere muskelspændinger i fx nakke/skuldre, eller simpelthen for at dæmpe stressniveauet hos medarbejderen. Ofte kan det være et tiltrængt afbræk på en travl arbejdsdag, at få lov at hvile hovedet lidt samtidig med at kroppens ømme punkter bliver løsnet op.

Ergonomi-tjek af skærmarbejdspladser.

I kontorvirksomheder tilbringes der mange timer foran computer og skrivebord, og er disse ikke korrekt indstillet, kan det på længere sigt give overlastningsproblematikker i fx nakke, skulder, albue og lænd.

Ofte er det små korrektioner som gør en stor forskel, derfor er det meget vigtigt at skrivebord, skærm, stol, tastatur og den generelle indretning af kontorarbejdspladsen er tilpasset den enkelte medarbejder.

Derudover mener jeg også, at det er en god vane, at lave nogle simple øvelser dagligt, for at forebygge at eventuelle svage områder i kroppen bliver overbelastet og asymmetrisk belastet. Det kunne fx være stræk for nakke, øvelser for skuldre, lænd eller albuer, som alle er områder der er ekstra udsatte i et kontorjob. Derfor vil der blive gennemgået nogle få, simple, men vigtige øvelser med den enkelte medarbejder.

Træning

Som fornævnt er forebyggelse bedre end behandling, og jeg synes det er vigtigt, at medarbejderne tager ansvar for egen krop og helbred, og ikke udelukkende overlader ansvaret for sundhed til den pågældne briks-behandling.

Jeg har 18 års undervisningserfaring med både individuel træning og holdtræning. Et forslag kunne være en fælles gennemgang af simple elastikøvelser for nakke/skuldre, som kunne gentages x antal gange ugentligt, enten af mig, eller af medarbejderne selv, ved hjælp af det træningsprogram jeg udleverer til dem.  Det kræver kun et træningselastik til hver enkelt medarbejder, og jeg er leveringsdygtig i disse hvis dette ønskes.

En anden mulighed kunne være at jeg lavede forskellige typer holdtræning, hvis I har faciliteter til rådighed til det, det behøver ikke nødvendigvis være et motionsrum, man kan komme langt med et mødelokale i en pæn størrelse. Holdene kunne indeholde ryg/mavetræning, skulder/nakketræning, hofte/ knætræning eller noget hvor pulsen kommer mere op, fx cirkeltræning indeholdende stationer med kondition, styrke og balanceøvelser. Mulighederne er mange, da jeg har undervist i en del forskellige holdtyper igennem årene.

Hvis I har et motionscenter med forskellige maskiner og redskaber til rådighed på virksomheden, så kunne en mulighed også være, at jeg lavede individuelt tilpassede træningsprogrammer til medarbejderne til brug på egen hånd i motionscenteret.

Mulighederne for en virksomhedsordning er mange, og kan sammensættes så det dækker lige præcist jeres behov, så kontakt mig gerne for et uforpligtende tilbud.